Odpady v Bakově nad Jizerou

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Bakov nad Jizerou s 3600 obyvateli počátkem roku 2019 soutěží nový systém evidence směsného a tříděného odpadu.

Technické zajištění je patrné ze zadávací dokumentace:

Součástí plnění je také: (…)Dodat každoročně zadavateli identifikační známky na nádoby na SKO a separované odpady a to nejdéle do 1. ledna aktuálního roku. Známky musí obsahovat minimálně „Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou“, údaj o roku platnosti, četnosti svozu (konkrétní k příslušné nádobě) a musí být barevně rozlišeny pro snadnou a rychlou orientaci a budou obsahovat jedinečný kód – čárový kód, případně QR kód, případně jiný elektronický identifikátor pro evidenci nádob.

Vedení průběžné evidence převzatých odpadů a její pravidelné měsíční zasílání zadavateli. (…)

2 komentáře u „Odpady v Bakově nad Jizerou“

  1. To je dobrý nápad – technické řešení je ponecháno na soutěžícím: je to otevřené jak pro známky, tak pro čipy, společnost si vybere vlastní řešení, to mi přijde ideální (subsidiarita) – proč to má město rozhodovat, když se s tím pak bude potýkat zadavatel? Ještě by se pak zadával, že mu město vnutilo nevhodné řešení…

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.