Odpady v Chrasti

Město Chrast. 3 064 obyvatel (2019).

Svoz směsného odpadu z popelnic probíhá 1 x za 14 dní, poplatek za komunální odpad platí občané jednou ročně (1000,- Kč/os/rok 20221; 580,- Kč/os/rok 2020*3).

Ve městě jsou kontejnery na tříděný odpad (kolem 16ti sběrných hnízd v městě a místních částech)1.

Jednou měsíčně probíhá svoz objemného odpadu, jednou ročně svoz objemného bioodpadu ze zahrádek.*1 Přistavování kontejnerů na bioodpad 1 x za 14 dní.*3

Nový Sběrný dvůr1.

  1. FB Krňanský[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.