Odpady v Chrudimi

600Kč/rok a osobu 1

Svoz bioodpadu od 4/2021; pytle 120l na odpady pro skladování plastů v domácnosti (4Kč/ks); omyvatelné plastové tašky na tříděný odpad (sada za 40 / 50Kč) 2

Četnost svozu popelnic 1 anebo 2 týdny 3

 

  1. Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PDF 2/2021[]
  2. zpravodaj Chrudim 1/2021[]
  3. Harmonogram svozů[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.