Odpady v Heřmanově Městci

Směsný odpad

Popelnice jsou označeny QR kódem od roku 2020, ale zatím se tento systém nepoužívá (2020/12)

Poplatek za odpady pro rok 2020 je 600Kč/osobu bez výjimek nad zákon.

Tříděný odpad

Od roku 2020 sváží město tříděný odpad z kontejnerů a dále z barevných popelnic, které město pořídilo z dotace a rozdává je bezplatně občanům.1

Kompostéry

Město občanům rozdává bezplatně kompostery pořízené z dotace.1

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v Lukách; každý občan má kartu pro jeho využití.

  1. hermanuv-mestec.cz: Novinky v odpadech od roku 2020[][]

Jeden komentář u “Odpady v Heřmanově Městci”

  1. S kamerou a v rukavicích v popelnici. Deník zkoumal, jak lidé netřídí odpad
    https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/popelnice-odpad-smesny-reporterka-trideni-jak-lide-netridi-odpad-2.html
    Plasty, konzervy, uvadlé květiny, zbytky jídla, textil a mnoho dalšího mnozí obyvatelé Heřmanova Městce na Chrudimsku házejí do černého kontejneru, který je určen pro směsný komunální odpad. Dvě hromady odpadků z nádob u bytovek a rodinných domů byly přivezeny do sběrného dvora V Lukách a pěkný pohled na ně nebyl. Na první pohled je zřejmé, že domácí odpadkové koše pojmou vše a ohledy na životní prostředí jsou při vyhazování odpadků stále jen v málokteré domácnosti.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.