Odpady v Letohradě

Odpady v Letohradu

Směsný odpad

Poplatek zaplatí každá osoba v plné výši 650,- Kč, s výjimkou dětí do 15-ti let a osob, kteří v kalendářním roce dovrší 70 let, těm je poskytnuta úleva 150,- Kč, tzn. částku 500,- Kč.  Z důvodu nezaplaceného poplatku do stanoveného termínu zaniká nárok na slevu za třídění odpadu.(rok 2020)

Tříděný odpad

pytle s tříděným odpadem připravené k odvozu v Letohradě

Tříděný odpad se sváží od domu, třídí se papír plasty kartony kovy. Lidé dávají čárové kódy na pytle, to se jim sčítá a na konci roku se to odečte od poplatku.

Svoz od domu od 2006 na podzim zahájení a 2007 na jaře první sleva z platby za směsný odpad. Sleva na ročním poplatku podle vytříděného odpadu (2018):  tříděný papír 10 Kč/balík min. 10 kg,  tříděné plasty 20 Kč/pytel min.  2,5 kg a tetrapaky 15 Kč / pytel min.  2 kg.  Na vynulovaní celého poplatku 130 bodů, 11 bodů měsíčně; 2 pytle plastu, 1 papír, 0,3 tetrapaku.

Kontejnery pro tříděný stále jsou, nebylo je kam dávat, v roce 2015 měli 22 hnízd. co byste doporučila. Pytle na plasty lidi kupují, rozdáváme jen oranžové na tetrapaky a jen omezeně. Monitorujeme obsah tříděného odpadu ve směsném odpadu, na sídlišti to je horší.

Bioodpad

V letech 2007 až 2015 bylo pořízeno celkem 1 220 kusů nádob na bioodpad o objemu 240 litrů. Nádoby bezúplatně zapůjčuje Město Letohrad na základě smlouvy o výpůjčce.  Bioodpad mohou odevzdat i ve sběrném dvoře. Sváží se co 14 dní a v zimě co měsíc. Produkce směsného odpadu klesla znatelně, ale celková produkce odpadu stoupla (bioodpadu se svezlo více, než o kolik méně směsného se vyvezlo).

graf produkce odpadů na obyvatele v Letohradě do 2019

Podobný systém provozují i blízké Mistrovice a Jablonné n.O.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.