Odpady v Moravanech – 93 kg/obyv.

Obec Moravany se nachází v Pardubickém kraji (1869 obyvatel k 1.1.2018). Obec opakovaně získala Odpadového Oskara v kategorii 1. Má nejnižší produkci směsného odpadu v Pardubickém kraji a jednu z nejnižších i v rámci celé ČR. Gratulujeme.

V Moravanech se do kontejnerů na ulici třídí plasty, nápojové kartony (s plasty) a sklo. Ostatní materiály jako je odpad ze zahrad, textil, elektroodpad, objemný odpad, nebezpečné odpady, vozí lidé na sběrný dvůr (otevřen ve středu a v sobotu). Papír, některé plasty a kovy vykupuje S-FIRMA (firma se věnuje nakládání s odpady, provozuje i chráněnou dílnou, která zpracovává elektroodpady). Posečená tráva z údržby veřejné zeleně se vozí do kompostárny SETRA v Dašicích. Svoz směsného odpadu si mohou domácnosti objednat buď ve 14-denním nebo 28-denním intervalu. Podle toho také platí za popelnice 1500 či 1000 Kč (rok 2019). Za jednu osobu a rekreační objekt se platí 500 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v Moravanech v letech 2013 až 2018.

Jeden komentář u “Odpady v Moravanech – 93 kg/obyv.”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.