Odpady v Mošnově

Obec Mošnov leží na Severní Moravě a má 724 obyvatel.

Od roku 2013 má každá domácnost uzavřenou smlouvu s obcí o svozu popelnic podle četnosti. Obec aktualizuje smlouvu formou vyhlášek. Do té doby tam platili za občana, jako u nás.

ceny pro rok 2019

1. Cena za vývoz 1 ks popelnice:
110 lit. 1 x 14 dní 1.460,- Kč/rok, zelený štítek
110 lit. 1 x 30 dní 840,- Kč/rok, oranžový štítek
110 lit. 1 x 14 dní – zimní období (říjen-duben) – 852,- Kč, modrý štítek
110 lit. 1 mimořádný vývoz (možný pouze s popelnicí označenou samolepkou) – zakoupení žetonu 70,-Kč.

2. Pytle na tříděný odpad
a) Plasty
Žluté pytle na plasty budou dostávat majitelé domů zdarma jednorázově na celý rok
už při podpisu smlouvy dle počtu obyvatel domu (ne dle počtu byt. jednotek) dle
tohoto klíče:
1 osoba = 8 pytlů
2-3 osoby = 14 pytlů
4-5 osob = 18 pytlů
6-8 osob = 26 pytlů
9-12 osob = 34 pytlů
b) Papír
Modré pytle na papír budou dostávat majitelé domů zdarma jednorázově na celý rok
při podpisu smlouvy a to bez ohledu na počet obyvatel domu v počtu 6 pytlů.
c) Cena plastového pytle na tříděný odpad (žlutý a modrý) nad rámec stanoveného
přídělu se stanoví na 10,-Kč /kus.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vývoz tříděného odpadu bude prováděn 1x v měsíci dle plánu svozu, který bude zveřejněn na úřední desce obce.

Jeden komentář u “Odpady v Mošnově”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.