Odpady ve Fulneku

Ve Fulneku byl zaveden systém, který je založen na smluvním vztahu mezi městem a zájemcem o službu – vývozu jeho směsného komunálního odpadu. Není to tedy klasický poplatek na obyvatele.

Podle starostky města má systém tu výhodu, že ve městě mají málo dlužníků. Nevýhodou může být, že tuto smlouvu nemusí podepsat všichni. Na 5 700 obyvatel je sepsáno cca 1 200 smluv.

Kolik tato služba občany stojí? Kupříkladu pětičlenná rodina, která třídí a má proto nejmenší možnou velikost popelnice (70 litrů) s vývozem jednou za měsíc, zaplatí za odpady 605 Kč ročně (za 3 platící osoby). Průměrná platba za občana vychází 350Kč/os (rok 2019)1.

Fulnek získal v roce 2019 první místo v soutěži Odpadový Oskar v kategorii nad 5000 obyvatel. V roce 2020 opět.

Ale jsou zde i dvoučlenné rodiny s velkou popelnicí (110 litrů), která se jim sváží jednou za dva týdny. Je tedy evidentní, že prostor ke kvalitnímu třídění existuje.

Výhodou systému platby za službu je, že občané si mohou regulovat tarif podle toho, jak jim vyhovuje, a podle toho také zaplatí.

Díky společnosti EKO-KOM si město vybudovalo celou síť kontejnerů, které jsou v rámci spolupráce zdarma. Předtím za kontejnery město platilo nájem svozové společnosti.

Výběrové řízení je postaveno na tom, že svozová firma jen vyváží. Tento princip se týká pouze tříděného odpadu. U směsného komunálního odpadu je město nuceno využívat stále nádoby pronajaté od svozové firmy.

U bytových domů jsou kontejnery (ty jsou zde kvůli čistotě ve velikosti 1 100 l) buď na celý dům, nebo na dva vchody podle toho, jak je to domluveno.

Výše částky za odpady se rozpočítává do nájmu podle počtu osob žijících v bytě. Funguje to tak, že zástupce společenství vlastníků podepíše smlouvu s městem a svozová firma přistaví nádobu.

U rodinných domů si mohou vlastníci nemovitosti vybrat z 6 různých tarifů. Na městský úřad se dostaví vlastník domu, kde je seznámen s tím, jaké jsou možnosti.

Ve Fulneku mají různé typy tarifů: dva druhy velikosti popelnic – 70/80 l, 110/120 l, na výběr je plastová či kovová popelnice.

Je možné domluvit se na vývozu popelnice jednou za měsíc, jednou za 14 dní (nejrozšířenější) nebo jednou týdně.

Dále jsou ve městě i kombinované tarify – např. u domů, kde se topí, se přes zimu sváží každý týden a přes léto jednou za 14 dní.

A v tom spočívá síla celého systému, protože občan si vybere, co mu vyhovuje. Jednou za rok lze nastavení změnit.

  1. komunalniekologie.cz: Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem IV.: Fulnek[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.