Téma: Odpady v grafech a číslech

Tyto grafy vycházejí vesměs z veřejně dostupných dat (zveřejněných v Ozvěnách, poskytnutých městem apod.) Bioodpad je sebraný ve sběrném dvoře a v kompostárně. Kovy jsou vybrané ve zpětném výkupu ve sběrně i od cizích.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.