Odpověď redakční rady Ozvěn na Otevřený dopis

Slatiňany 24.2.2023

Vážený pane Velendorfe,

Děkujeme za Váš otevřený dopis týkající se obsahu Ozvěn Slatiňan. Statut zpravodaje, schválený Radou města v roce 2018, uvádí jako jejich hlavní účel a poslání zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. Zastupitelstva a Rady Města a Městského úřadu. Počínaje březnovým číslem se navrátíme k předchozí praxi stručného rozvedení jednotlivých bodů zasedání Rad a Zastupitelstev města tak, aby si občané mohli udělat podrobnější představu o aktuálních tématech práce těchto orgánů. Koho by zajímaly větší detaily, je zde jednak možnost osobně se účastnit jednotlivých veřejných zastupitelstev, případně každý může za účelem informování se kontaktovat městský úřad.

Váš návrh na vyčlenění dvou stran pro koaliční a opoziční zastupitele neshledáváme účelným. Předpokládáme, že občany města zajímají mnohem více další témata daná dále statutem Ozvěn, jako jsou informace o činnosti organizací, kterých je město zřizovatelem, o činnosti místních společenských, zájmových a sportovních organizací, o činnosti místních firem, o městě, jeho kultuře a historii, případně i komentáře vztahující se k dění ve městě, rozhovory, ankety apod., spíše než výměny názorů a politické kolbiště místních uskupení, sdružení a stran komunální politiky.

V úvodu Vašeho otevřeného dopisu uvádíte své výhrady ke dvěma konkrétním příspěvkům. Děkujeme za ně a bereme je jako podnět k naší další budoucí redakční práci. Forma a obsah jednotlivých příspěvků je z hlediska jejich atraktivity pro čtenáře jistě subjektivní věc a to, co se někomu může zdát jako dlouhé, nezáživné nebo nadbytečné, může pro jiného být naopak to nejzajímavější z obsahu.

Ing. Vladimír Rašín
tajemník MěÚ, člen RR
za Redakční radu Ozvěn

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.