Odprodej bytů v č.p. 832-835

V červnu 2004 bylo předáno do užívání nájemcům 30 bytových jednotek v bytových domech č.p. 832-835 na Starém náměstí ve Slatiňanech. Výstavba bytových jednotek byla z části financována ze státní dotace poskytnuté pro tyto účely, z jejíchž podmínek vyplývá, že byty budou prodány po uplynutí lhůty 20 let od vyčerpání státní dotace za cenu vypočtenou jako 10 % pořizovací ceny bytu stanovené pro výpočet nájemného se zahrnutím inflace. Období 20 let a 2 měsíce od předání bytů do užívání prvním nájemcům uplyne na počátku měsíce června 2024.1

Dva bezbariérové byty v domě č.p. 834 (bytové jednotky č. 834/12 a 834/14) nejsou předmětem prodeje, zůstanou ve vlastnictví města Slatiňany. Ve vlastnictví města Slatiňany rovněž zůstane bytová jednotka č. 834/13 v bytovém dome č.p. 834 a bytová jednotka č. 835/4 v bytovém domě č.p. 835.1

Prodej byl schválen zastupitelstvem 14. zasedání městského zastupitelstva – pohledávka p.Chrbolky, prodej městských bytů – slatinak.cz.

  1. podklady k zastupitelstvu 24/4/2024[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.