ODS s Topkou se se Sedmou nedohodly kvůli místostarostovi

Podle vyjádření ODS ztroskotala povolební jednání se Sedmou na jejím požadavku na obsazení pozice nejen starosty, ale i místostarosty, a dále kvůli výhradě k jednomu navrženému členu rady. 

Další Sedmou nabízená možnost trojkoaličního uspořádání ODS nepovažovala za rozumné řešení, protože by tím nevznikla na radnici konstruktivní opozice, která je podle ní důležitá.

ODS a TOP09 požadovala pozici místostarosty a dvou radních.

Následuje celý text vyjádření, který nám zaslal lídr ODS Stanislav Šťastný:

Pokud se mám vyjádřit k současné povolební situaci, tak v první řadě bych rád jménem koalice ODS a TOP09 poděkoval našim voličům a příznivcům, a to nejen za jejich přímou podporu ve volbách, ale i v době povolebních vyjednávání.

Děkujeme, vaší podpory si velice vážíme a můžeme vás ujistit, že při všech jednáních jsme měli na  paměti vaše náměty, připomínky a návrhy i náš volební program. Chceme pro rozvoj našich Slatiňan a jeho občany opravdu vyvinout  veškeré pracovní úsilí.

Proto jsme také bezprostředně po volbách oslovili Sedmu, abychom se pokusili na následující 4 roky vyjednat spolupráci, která by umožnila oběma stranám realizovat maximum ze svého volebního programu. V jednáních o programu se nám podařilo nalézt poměrně velkou shodu, jednání se však zadrhla při řešení vedení radnice a jeho personálního obsazení. Jako samozřejmost jsme považovali, že Sedma se svým volebním ziskem obsadí pozici starosty a další 3 členy rady. Osoba Dana Vychodila, který kandidoval jako jednička na kandidátní listině Sedmy, nám dávala jistou naději, že je možné jednat a i přes určité rozdíly v názorech na rozvoj města se domluvit. S ohledem na výsledky voleb jsme považovali za rozumné, aby ODS a TOP 09 získala pozici místostarosty a dvou radních. Pan Brůžek, kterého nám Sedma při dalším jednání představila jako kandidáta na starostu, nám však jménem Sedmy sdělil, že takovéto rozložení vedení radnice je pro Sedmu nevyhovující, neboť považují za samozřejmé mít pozici starosty i místostarosty a zároveň se vyhradili proti námi navrženému členu rady. Současně nám nabídli trojkoaliční uspořádání, které jsme nepovažovali za rozumné řešení. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité, když je zřejmé, jaké strany vedou radnici a kdo je v opozici. Konstruktivní opozice je důležitá v tom, že přináší jiný pohled na věc a ne vše, co prosazuje v danou chvíli rada, musí být jediné a správné. Zároveň plní nezbytnou kontrolní funkci. Následně nám bylo stručně oznámeno prostřednictvím e-mailu panem Brůžkem, že z výše uvedených důvodů (vedení radnice, personální obsazení) s námi ukončují další jednání a ruší domluvenou schůzku.

V zájmu fungování radnice a možnosti plnění našeho volebního programu jsme přijali výzvu k jednání od SNK-ED. Převážná shoda v našich programových prioritách, racionální a věcná jednání, jakož i úměrné „rozložení sil“ ve vedení města s ohledem na výsledek voleb, nás dovedli k uzavření  koaliční smlouvy.

Naši zvolení zastupitelé pevně věří, že se tak otevírá prostor pro změnu, abychom v nadcházejícím volebním období mohli plnit náš volební program.

Ing. Stanislav Šťastný

2 komentáře u „ODS s Topkou se se Sedmou nedohodly kvůli místostarostovi“

 1. Milí spoluobčané
  Volby dopadly, jak dopadly a nikomu nezbývá, než to vzít na vědomí a plně respektovat. Přesto pokládám za velice nutné, aby občané Slatiňan věděli, jak dnešní radniční koalice vznikla.
  1) Volby vyhrála Sedma. Strany, které nyní tvoří radu by tedy nikdy neměly zapomenout, že většina občanů Slatiňan volila jiný program, jinou stranu a jiné lidi.
  2) Bezprostředně po volbách kontaktovala Sedmu ODS+TOP09 s přáním spolupráce, přičemž paní Málková naprosto jasně řekla, že je třeba se dohodnout, aby nebyl Jeník starostou! To pro ní bylo naprosto nepřijatelné.
  3) Strany se však nakonec nedohodly, protože Sedma chtěla funkci starosty i místostarosty, což by pro ODS+TOP09 znamenalo, že by ani jednu z těchto funkcí nezískalo.
  4) Následně Sedmu naprosto nekoordinovaně kontaktovalo několik členu SNK-ED. Každý z volajících nabízel něco jiného, ale jeden společný prvek v oněch nabídkách přece jen byl. Musí se udělat všechno pro to, aby v radě nebyla Málková! To pro starostu Jeníka bylo naprosto nepřijatelné.
  5) O tom, jak poskládaná byla kandidátka SNK-ED svědčí nejen to, že jednotliví kandidáti a mluvčí tohoto seskupení nevěděli, co dělá a říká druhý, ale i fakt, že jeden z jejich zvolených zastupitelů po volbách klidně řekne, že to dělat nebude, protože s tím nepočítal a nemá na to čas! Ostatně i sám starosta Jeník se nechal před novináři slyšet, že když nebude starosta, tak raději ze zastupitelstva odejde.
  6) Stejné jako bod 3), jen místo ODS+TOP09 si dosaďte SNK-ED.
  7) Hrůza z toho, že by dnešní koaliční strany neměly funkce starosty ani místostarosty nakonec převážila nad vzájemnou nenávistí. Pan Jeník s paní Málkovou se objali a slíbili si lásku. Snad jim to vydrží.

  Pojmy jako slušnost, čest a morálka jsou abstraktní. Každý si pod nimi může představit něco jiného. ODS+TO09+SNK-ED jsou jistě přesvědčeny, že jednaly slušně, čestně a morálně. Snad ale nejsou tak naivní, aby věřily, že stejné si myslí všichni ostatní. Přesto mají nyní obrovskou šanci dokázat, že jejich nově vzniklý svazek bude plně funkční a prospěšný našemu městu.

  zdeněk jirásek

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.