ODS – volební program 2014

Helena Tomišková, advokátka

Vážení spoluobčané, již v minulém období jsem v zastupitelstvu pracovala a s veškerou svědomitostí jsem se snažila angažovat ve prospěch města. Přes veškeré úspěchy je ještě stále co zlepšovat a na tom bych se ráda dál účastnila.

Ing. Zdeněk Janda, podnikatel

Troufám vám slíbit, že svojí potenciální účastí v zastupitelstvu, bych dokázal účelněji, hospodárněji a v souladu s logickým myšlením, napomoci čerpat dotace Evropské unie. Přesvědčení o mé erudici vychází z mnohaleté praxe ve stavebnictví, právě v této oblastí.

PharmDr. Magda Lukášová, lékárnice

Prosazovala bych zřízení denního stacionáře pro seniory a angažovala bych se ve zřízení ordinací, např. gynekologie,diabetologie.

Ing. Josef Vincenci, vedoucí technického odboru

V případě získání důvěry ve volbách bych prosazoval smysluplné využívání evropských dotací pro město, zejména v oblasti lepšího vzhledu prostředí, například pro kompletní revitalizaci nábřeží Chrudimky od lávky až za kamenný most a postupně také do Škrovádu a pro revitalizaci rybníčku u nádraží, včetně okolí.

Mgr. Jiří Potůček, jazykový lektor

V současné době ovládá levice všechny klíčové instituce státu. Tento stav se mi nelíbí a chci přispět svým malým dílem k tornu, aby liberální a konzervativní směr v naší politice opět nabyl významu. Kmotři a prospěcháři z ODS odešli a chtěl bych, aby se ODS stala pro poctivě smýšlející pravicové občany volitelnou nadějí.
Osobně je pro mne i v komunální politice nezbytné, aby město hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem, jehož lze dosáhnout omezením na straně výdajů, například rušením zbytečných úřadů a dotací. Přerozdělování by se mělo omezit jak na úrovni státu, tak na úrovni obce. Chci se zasadit za snižování poplatků a zachování minimální sazby daně z nemovitosti. Město by se nemělo plést podnikatelům do života a samo by také nemělo podnikat. Přál bych si méně zákonů a vyhlášek, méně byrokracie a zjednodušování administrativy například tím, že se stále vice úředních záležitostí vyřídí od internetu z domova.

Málek Martin, podnikatel

Ze všech stran se ozývá volání po větší průhlednosti chodu města. Mám pocit, že v současné době tento problém občané cítí jako problém číslo jedna. Několik kroků rozhodování představitelů města, které postrádají logiku, budí podezření, že nedokonalá informovanost občanů je jakýmsi záměrem. Redakce Ozvěn neotiskne kritiku nebo jiný názor, jenom výjimečně a to v případech, že kritika směřuje jinam. Další možnosti komunikace o kterých se ještě nedávno ani nesnilo jako je masové připojení obyvatel na internet jsou ignorovány. Moje kandidatura je založena jenom na nápravě těchto nedostatků.

  • Navrhuji pořizovat záznam zjednání zastupitelstva a umožnit občanům jeho sdílení.
  • Zrušení zákazu kritiky.
  • Založit diskusní fórum na webových stránkách Slatiňan tak, aby všechny záhady byly objasněny a nebyl důvod k šuškání.

Petr Lukáš, ekonom

Zasazoval bych se o stále otevřenou radnici, pořizování záznamů zjednání zastupitelstva na stránkách města a přizpůsobení provozní doby školky pro potřeby rodičů a ne, dle přání zaměstnanců.

Jan Marek, elektrikář OSVČ

Jsem zastáncem návratu užívání selského rozumu na půdě zastupitelstva.

Jan Alinče, řidič

Vážení voliči! Myslím si, žeje čas cuknout opratí a nepovolit našim dosavadním VlPičnikům pokračovat. Slibují opravit chodníky a kdesi cosi, co už mohli mít hotové, ale bylo pro ně „málo zajímavé“. Ve skutečnosti budou pokračovat v rozprodávání pozemků, bytů, vymýšlení „opravduvýhodných“ výběrových řízení. Soůstikované tunelování euro fondů (Jak je zřejmé v Třešňovce, Švýcárně, Senior parku a další se samozřejmě v tichosti připravuje) také nepřispěje kráse ani dobré pověsti města. Jestliže údržba, opravy budov a cest spočívá jen v zametání a sekání trávy, ostatní práce se „výhodně“ nakupují, je zbytečné živit rozbujelý aparát radnice. Vrátíme-li se i k osvědčenému čtyřlístku starosta + architekt + stavbyvedoucí + městský strážník + účetní, zbude i ze skromného šedesátipětimilionového rozpočtu dost peněz na platy místních lidí, kteří prací rukou postaví Slatiňany i přidružené obce zpět do hledáčku návštěvníků, a možná se vrátí i filmaři.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.