Ohlédnutí za Aprílovou sobotou

První dubnovou sobotu přijel do Slatiňan vláček, který svojí trasou propojoval dva nejvzdálenější konce města – zámek a Škrovád. Řidič, tedy vlastně strojvedoucí, přijel vláčkem ze Svobody nad Úpou po vlastní ose. Vláček má vlastní SPZ, takže může jezdit po silnici, ale když uvážíme rychlost 18 km v hodině, tak je to, vzhledem ke vzdálenosti, úctyhodný výkon.

Zámek zahajoval prohlídkovou sezónu, stáje hřebčína byly také otevřené a na druhém konci ve Škrovádě se konal jarní jarmark. Vystupovat se dalo také u školy, kde se konaly oslavy 90 let skautingu ve Slatiňanech. Cestující mohli vláček použít jako dopravní spojení nebo jako atrakci pro děti.

Zájem o jízdu byl opravdu obrovský a kapacita vláčku zdaleka nestačila. Vzhledem k tomu, že se tady podobná akce nikdy nekonala, tak bylo plánování a příprava o to složitější. Příště budeme poučenější a děkujeme všem, kterým to náladu nezkazilo a vydrželi na svezení čekat.

Ve Škrovádě bylo po celou dobu jarmarku živo. K vidění byla  mláďata domácích zvířat (jehňata, kůzlata, kuřata, kachňátka, prasátko, králíci…). Výbornou atmosféru vytvořila chrudimská kapela Sešli se…. V prodeji byl med od místního včelaře,  zboží slatiňanské mýdlárny, řemeslný chléb, sladké a slané dobroty, rukodělné textilní výrobky a velikonoční dekorace…..

Do příprav a realizace jarního jarmarku se zapojili také členové nového Osadního výboru Škrovád a další místní, za což se patří poděkovat paní Kláře Sýkorové a manželům Zahradníkovým. Díky za čas a trpělivost Lukáše Beera, který se tři hodiny nepřetržitě věnoval dětem a učil je plést pomlázky. Další tvořivou dílnu zajišťovalo Brašnářsví Chrudim, kde si děti vyráběly klíčenky. Zájemci měli také příležitost seznámit se  a vyzkoušet si práci šperkařky.

O výzdobu jarmarku se postarali klienti Domova sociálních služeb Slatiňany, kteří pro tuto akci namalovali obrázky a vytvořili jarní dekorace. Na jarmarku byly k zakoupení také jejich výrobky z keramiky, textilu, svíčky….Klienti Domova akci navštívili a svezli se vláčkem.

Akci navštívilo více než tisíc lidí. Na jízdu vláčkem se vybíralo dobrovolné vstupné, které pokrylo polovinu nákladů na pronájem vláčku. Celá akce po odečtení vybrané částky stála 29.237 Kč. Město nemá k dispozici vybavení, které je k těmto akcím potřebné, a které se mi prozatím dařilo řešit výpůjčkou zdarma – stánky, lavice, stoly, židle apod. Bez dobrovolnické práce by se akce (Setkání s anděly na Zlatou neděli, masopust, Aprílová sobota) uskutečnit také nemohly a všem dobrovolníkům patří obrovský dík. Považuji setkávání se na společných akcích za  „normální“ součást života ve městě a budu ráda, když se nám bude v tomto smyslu dařit Slatiňany a místní části probouzet.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.