olej jedlý – do kontejneru

Již nepotřebný olej s fritéz či ze smažení není dobré lít do odpadních vod, mikroorganismy zpracovávající odpad mají s tuky problém.

V naší obci je organizován svoz. Po vychladnutí olej slijte do PET lahví, pevně uzavřete a vhoďte do k tomu určenému kontejneru.

Z Ozvěn 2018/6

„Při posledním svozu vytříděných použitých potravinářských olejů a tuků ze zelených nádob (popelnic) umístěných po našem městě bylo svozovou společností zjištěno, že každá popelnice obsahovala pouze asi polovinu, někdy i méně, sbíraných nádob s oleji a tuky. Zbytek popelnice tvořil ostatní odpad, který tam nepatří. Takový nežádoucí odpad musí svozová společnost ručně vytřídit a ponechat na svozových místech, aby jej následně mohla údržba města samostatně odvézt a zlikvidovat.

Žádáme proto všechny ty, kteří uvedené zelené popelnice využívají, aby do nich vhazovali jen oleje a tuky a vkládali je vždy do dobře uzavíratelných PLASTOVÝCH NÁDOB, v žádném případě ne do skleněných (ty se rozbijí a odpad do popelnice vytéká). Pro další manipulaci s odpadem je též vhodné nádoby s oleji a tuky před odnesením do popelnice očistit (odmastit). Myslete na to, že se s odpady dále pracuje.“

Na sběr má město uzavřenou smlouvu o  spolupráci pro likvidaci odpadů se společností EKO-PF spol. s.r.o. Spolupráce je od roku 2013 bezproblémová a bezplatná.1

V roce 2022 bylo odevzdáno 579 kg2

  1. 113. RM 6.12.2021[]
  2. Rada města Slatiňany na své 7. schůzi projednala – slatinak.cz[]

3 komentáře u „olej jedlý – do kontejneru“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.