Návrh: On-line upozornění občanů na vybrané novinky na úřední desce

Zveřejnění na úřední desce má v mnohých případech váhu dopisu do vlastních rukou. Přes úřední desku se např. i mění vlastníci pozemků, povolují supermarkety v historických centrech apod. Na druhou stranu je úřední deska zaplněná mnohem méně významnými informacemi pro většinu lidí a skutečně významná se tam objeví jen zřídka. Proto není časté, že by občané co 14 dní procházeli elektronickou nebo papírovou úřední desku (vedle Peška).

Kdyby však informace aspoň z vybraných oblastí nabízelo město posílat elektronicky, byly by snáze dosažitelné.

Ze zákona musí mít město úřední desku také na internetu, ale už se neřeší, jestli má obsahovat upozornění (notifikace) občanům či propojení na nějakou podobnou službu, je to zcela na iniciativě města anebo nadšenců.

V současné době naše město využívá systém čitelný pro projekt edesky.cz1, který umožňuje posílat notifikace do e-mailové schránky. Škoda, že se o této možnosti moc neví, na webu města ani v Ozvěnách se o této možnosti nedozvíte.

Je samozřejmě otázka, jestli mají zastupitelé vůbec zájem na tom, aby občané byli příliš informováni o jejich záměrech a jestli jim stávající stav vlastně nevyhovuje.

  1. e-desky FB[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.