Téma: Opatření proti černým skládkám

podle Plánu odpadového hospodářství 2017-21
3.12.2 Opatření
a) programy osvěty a výchovy
b) Efektivně využívat udělování pokut
c) Zaměřit kontrolní činnost na neoprávněné využívání obecních systémů firmami
d) Umožnit firmám jejich zapojení na základě vzájemné dohody do obecních systémů nakládání s odpady
e) Informovat občany a firmy o možnostech pokutování
f) Optimalizovat systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni obce
g) Zavést komunikační kanál na nelegálně uložené odpady na veřejných prostranstvích nebo u  kontejnerů.
h) Využívat institutu veřejně prospěšných prací pro zajištění úklidu

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.