Téma: Oplocení kompostárny

Město chystá oplotit kompostárnu, aby do ní občané neukládali odpad živelně.

Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi dne 31. 1. 2022 byla seznámena a  následně schválila návrh projektové dokumentace.1

Předpokládané náklady byly původně 2,3 mil. Kč 2. Tato částka byla v červnu 2022 zvýšena kvůli nárůstu cen stavebních prací na 4 mil. Kč3.

  1. Rada města Slatiňany projednala na 118. schůzi – slatinak.cz[]
  2. zms_222107.pdf (slatinany.cz)[]
  3. 21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno – slatinak.cz[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.