Návrh: Oprava chodníku a osvětlení v ulici Medunova

K danému článku by se hodil nějaký obrázek, třeba ilustrační; případně stávající nahradit lepšími.

Oprava chodníku Medunova – II. etapa
cílem je provedení celkové opravy dožilého povrchu chodníku. Chodník bude opatřen novými obrubami, vlastní povrch bude proveden betonovou zámkovou dlažbou s bezpečnostními prvky z reliéfní dlažby.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.