Oprava fasády budovy Základní umělecké školy Slatiňany

V letních měsících tohoto roku se hlavní budova ZUŠ Slatiňany konečně dočká nové fasády. V letech 1991-1992 došlo k poslední větší opravě této 100let staré budovy, dříve známé pod názvem vila Irena, pro potřeby nově vzniklé Základní umělecké školy. Protože i poté se ve sklepních prostorách této budovy držela výrazná vlhkost, tak se v letech 2000-2001 uskutečnila stavebními pracemi oprava tohoto problému.

V dalších letech došlo v této budově postupně k mnoha vnitřním úpravám, a to především z důvodu energetických úspor a omezení vnitřního hluku, hlavně z toho důvodu, že to je budova, kde se vyučuje hudba. Stará dřevěná okna se vyměnila za kvalitní plastová, učebny a hudební sál byly osazeny novými akustickými dveřmi, v roce 2017 škola zakoupila nový úspornější plynový kotel, všechna tělesa topení mají regulátory. Budova vily Irena má silné 50-55 cm zdi a v mezipatrech je tloušťka stropů téměř jeden metr.
Od chvíle, kdy už bylo zřejmé, že budova nutně potřebuje novou fasádu, tak byla na stole otázka – „kolik to bude stát, jaké jsou možnosti finančních zdrojů“.

detail stěny po odstranění staré omítky

Vzhledem k tomu, že má vila Irena poměrně členitou a charakteristickou fasádu, typickou pro „lepší“ budovy dvacátých let minulého století, tak se zateplováním budovy se neuvažovalo. A to i vzhledem k vnitřním úpravám, které se za posledních 17 let v budově provedly. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) může poskytnout dotaci z evropských fondů pro účel rekonstrukce školní budovy, podmínkou je, že rekonstrukce musí být spojená se zateplením. Minimální hodnota díla musí být 3 milióny Kč + DPH.

Dotace je zpravidla ve výši 50%, maximálně 55%. Z tohoto jasně vyplývá, že získání dotace pro tento účel není reálná, neboť hodnota díla toto základní zadání nesplňuje. A i finanční spoluúčast města by byla výrazně vyšší, než jak rozhodlo zastupitelstvo v prosinci 2023, efekt návratnosti (ušetření finančních nákladů za plyn) minimální, ne-li mizivý.

Petr Šotta
radní pro oblast školství

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.