Oprava morového sloupu

Na  současné  renovaci  této  více  než tři  staletí  staré  pamětihodnosti  se  podílejí  dva  akademičtí  sochaři  K.  Krátký  a  S. Malý.

Celková  částka  na  restaurování  byla vyčíslena na 170 000 Kč.

 

Odkaz: Ozvěny 8/2019 – Milan Vorel: Morový sloup se skulpturou sv. Salvátora,
vyzdvižený vrchností v roce 1683 jako vděk za odvrácení moru, bude restaurován

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.