Téma: Oprava nábřežní ulice ve Škrovádě vlevo za mostem k lávce

Místní komunikace 95c „Za mostem do skal“ ve Škrovádu.

Podle vedoucího stavebního úřadu Václava Hoffmana půjde v podstatě pouze o vytvoření nového kvalitního povrchu. Rozsah a celková podoba komunikace nebude měněna.

oprava nábřežní komunikace ve Škrovádě

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace ve Škrovádě ve Slatiňanech. Stavba je umístěna podél řeky Chrudimky mezi rodinnými domy. Účelem stavby je zlepšení dopravní obslužnosti rodinných domů a zlepšení odvodnění, které je při dešti nedostatečné. Stavba je navržena v rozsahu stávající komunikace bez nároků na významnou změnu prostorového uspořádání.


Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na MMR na obnovu místní komunikace 95c „Za mostem do skal“ ve Škrovádu.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.