Oprava plovárny – volby 2022

Současné vedení připravuje nákladnou rekonstrukci bazénu plovárny. Plánuje se:

 • poněkud zmenšit velký bazén s obnovením plastové fólie, dále
 • vybudování komplet nového brouzdaliště s vyhřívanou vodou.
 • Nová filtrace v jiném místě.
 • Rozšíření, vydláždění a sloučení současné odpočinkové plochy u plotu. Sloučením se získá prostor, který by umožnil posun plotu podle ulice o ca. 3 metry dovnitř a na druhé straně vytvořit více místa pro chodce nebo parkování (což dosud není rozhodnuto, obojího by bylo potřeba). Uvažovaný posun plotu vyvolal snad nejvíce pozornosti12.

Naopak se zatím neřeší toalety, převlékárny, občerstvení.

Rekonstrukce je vyvolána tím, že stávající úprava vody už technicky ani hygienicky nedostačuje a pokud má plovárna pokračovat, musí se s plovárnou rychle něco udělat3.

V cenách roku 2021 byl odhad 65 mil. Kč4, město má v rozpočtu však kolem 10 mil. (v cenách 2021) na podobné akce ročně. Na možnost dotace to nevypadá, takže to půjde z rozpočtu, z úvěru nebo z rezervy.

Aktuálně je hotový projekt (za 2,5 milionu)5.

K budoucnosti plovárny byla provedena veřejná anketa6 ve které byla většina respondentů pro zachování plovárny v současné podobě. Návrh projektu byl veřejně projednán7 a seznámilo se s ním zastupitelstvo1.

řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny
řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny

Rekonstrukce se snaží také aspoň částečně řešit parkování v okolí, které se řeší na zeleni a v parných dnech parkující auta zaberou polovinu už tak úzké kolemjdoucí ulice a cyklostezky.


Jste pro pokračování, zkusili byste prosadit dražší nerez bazén (+ca 20mil) nebo si myslíte, že by zatím stačilo jen opravit plachtu a filtraci za pár jednotek milionů?

Minulé volební programy

Sedma se zaměřila na ozelenění plotu u plovárny a podporu dalších možností sportovního vyžití v areálu plovárny.8

SNK slibovalo pokračovat v rozvoji a údržbě plovárny.9

Nové volební programy

Lidovci podpoří rekonstrukci plovárny.10

I Sedma chceme udržet provoz plovárny.11

Pro ODS+TOP09 je rekonstrukce plovárny se zachováním jejího původního rázu důležitější než revitalizace Kabeláčova mlýna.12

Názory kandidátů

Stanislava Sejkorová (SNK) je pro dokončení všech rozpracovaných projektů13.

Daniel Vychodil (Sedma) je pouze pro nutnou opravu bazénu a čistícího zařízení, ale jinak zachování současné podoby.14

Jaroslav Slanina (SPD) si také myslí, že plovárna není příliš navštěvovaná a tak by stačilo provádět jen nezbytné udržovací investice. 15

Jinak dotázáni byli týden před vydáním tohoto článku kandidáti ze všech stran16.

 1. 14. Zasedání zastupitelstva 2021 – slatinak.cz[][]
 2. Koncepce dopravy ve Slatiňanech a rekonstrukce plovárny – slatinak.cz[]
 3. místostarosta SŠ: „je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a v případě neprovedení rekonstrukce nejpozději do tří let bude muset být uzavřena“ Studie plánované rekonstrukce plovárny – slatinak.cz[]
 4. Poznámky z veřejného projednání projektu na plovárnu – slatinak.cz[]
 5. IJ osobně 4/8/2022[]
 6. Anketa – Co dál s plovárnou? – slatinak.cz[]
 7. Veřejné představení projektu rekonstrukce plovárny – slatinak.cz[]
 8. Sedma – volební program 2018 – slatinak.cz 7.2[]
 9. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz 25[]
 10. Volební program 2022 – KDU-ČSL – slatinak.cz[]
 11. Volební program 2022 – Sedma – slatinak.cz[]
 12. Předvolební leták ODS+TOP09 Za lepší Slatiňany 2022 – Program – slatinak.cz[]
 13. FB SNK[]
 14. emailem 7/2022[]
 15. osobně 12/8/2022[]
 16. SNK: IJ, MC, FR, SS, PH, RR, ZK; Sedma: JP, DV, JB, DD, JP, JŠ, VP, LM; ODS+TOP09: SŠ, VS, MM, JS, JU ; lidovci: DP, DH, MD; Vraníci: MH, JK, PŠ; SPD+VB: JS, JB dotázáni e-mailem 6.8.2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.