Oprava pobřežní zdi v ulici Na Ostrově

Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava pobřežní zdi Chrudimky, Slatiňany – ulice Na Ostrově“ a schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem uvedené veřejné zakázky, kterou je společnost GEOGARD
s.r.o s nabídkovou cenou 2 628 435,31 Kč včetně DPH. Jedná se o opravu nestabilní části opěrné zdi, která slouží ke stabilizaci místní komunikace v ulici na Ostrově. Tížná stěna s vnější pohledovou vrstvou vyskládanou
z pískovcových kvádrů má vnitřní jádro patrně vyskládáno z opukových kamenů. Stěna zajišťuje v daném úseku výškové rozhraní dna řeky a přilehlé komunikace o výšce až 2,5 m. V řešeném úseku jsou patrné výrazné poruchy stěny, dochází k postupné degradaci vnitřního kamenného (opukového) jádra stěny. V některých úsecích se stěna bortí – je vykloněna a pískovcový obklad rozvolněn. Podstata navržené opravy spočívá v rozebrání pískovcové obkladové části stěny a vytvoření nové tížné železobetonové stěny před původním rozrušeným opukovým jádrem. Nová železobetonová stěna bude
následně obložena původními pískovcovými kvádry.12

  1. Rada města Slatiňany na své 9. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  2. Oprava pobřežní zdi Chrudimky, Slatiňany – ulice Na Ostrově, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.