Oprava průčelí vodojemu Ferdinandova vodovodu

Terénní úpravy a pokrytí plochy před vodojemem vrstvou říčních oblázků (kačírek). Zároveň došlo k očištění a vyspárování čelní pískovcové zídky vodojemu, opravě v ní vsazené pamětní desky a její ošetření vůči vodě hydrofobním nátěrem.

Do vymezeného prostoru vpředu instalovány dvě lavičky. Služba turistům byla cílem této investice od V a K Chrudim a.s., vybízející k zastavení a seznámení s vodárenským zařízením Ferdinandův vodovod z 19. století.

Dosud byl tento prostor nevyužit, zarostlý náletovými dřevinami a tudíž upadal do zapomnění a byl pohlcován přírodou.

Náklady na výše uvedenou renovaci auerspergského vodojemu si vyžádaly finanční částku ve výši 80 000 Kč, z čehož ošetření zdiva a pam. desky stálo téměř 50 000 Kč. Na tom se podílel chrudimský restaurátor Z. Šmahel a díky jemu je zachráněn pro další pokolení zdejších občanů.

Odkaz: *1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.