OQEMA připravuje dostavbu haly

oqema - situace - dostavba haly

Jedná se o novostavbu objektu pro skladování chemických látek a směsí – anorganické chemie, chlornanu, speciálních chemikálií a potravinové chemie (v přepravních obalech na paletách a zásobnících), včetně stáčení a rozplňování. Zároveň bude vybudováno stáčecí stanoviště železničních cisteren, stáčecí a plnící  stanoviště autocisteren.

Skladovací kapacita tím vzroste ze současných 4 tis. tun na dvojnásobek.

S ozeleněním z pohledové strany (od silnice) se nepočítá, podobně jako u stávajících hal.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.