Osazena moderní Francisova turbína, která přečkala 100 let

1909 po větší rekonstrukci vodního díla turbínou francisovou, která po rekonstrukci v roce 1992 pracuje dodnes.

Turbína původně přenášela transmisemi výkon přímo do mlýnských strojů

Využívá průtoku vody cca 1200 l/s, se spádem 4,20 m jmenovitým výkonem 40 kW. V roce 2019 však dodává při plnému průtoku jen asi 20 kW z důvodu opotřebení lopatek.

 

turbína – plánek – nárys
turbína – plánek – půdorys

Po roce 2000 instalovaná řídící jednotka.

Mlýn skály – řídící jednotka generátoru

Napsat komentář