Osazena moderní Francisova turbína, která přečkala 100 let

Kromě v té době nejmodernější mlýnské technologie zabudoval jako pohon mlýna (namísto původních dvou dřevěných mlýnských kol o průměru čtyř metrů na vrchní vodu novou Francisovu turbínu) s generátorem na výrobu elektřiny a to v rocce 1909 (okolní obce byly elektrifikovány až vroce 1947).

V roce 1910 měl mlýn nejlepší mouku v okolí, což potvrzuje ocenění na oblastní výstavě v Nasavrkách).

Turbína přenášela výkon původně transmisemi přímo do mlýnských strojů

Využívá průtoku vody cca 1200 l/s, se spádem 4,20 m jmenovitým výkonem 40 kW. V roce 2019 však dodává při plnému průtoku jen asi 20 kW z důvodu opotřebení lopatek.

 

turbína – plánek – nárys
turbína – plánek – půdorys

Po roce 2000 instalovaná řídící jednotka.

Mlýn skály – řídící jednotka generátoru

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.