Otevírání sportovišť Spartaku pro rekreační sport

Podle právního rozboru*1 aktuálních nařízení vlády je od 27. 4.

  1. umožněn přístup veřejnosti do vybraných vnitřních sportovišť (hal, posiloven, tělocvičen), a to při splnění stanovených podmínek (rozestupy, pravidelná dezinfekce, větrání, venkovní ventilace apod.).
  2. Sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na
    jiných veřejně přístupných místech pro max. 10 osob na jednom místě – opět za určitých podmínek (odstupy, mytí rukou, užívání WC a umýváren po jednom…)
  3. Na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě se při sportování roušky  nemusí používat, ale dobré tuto úlevu využívat s přihlédnutím ke zdravému rozumu, pandemie stále trvá.
  4. Profesionální sport lze vykonávat výhradně na venkovních sportovištích. Vnitřní sportoviště jsou pro „profesionály“ zcela uzavřena. (Profesionálním sportovcem je každý, kdo je za sport placen).
  5. Otázka užívání bazénů je výkladově nejistá (sportoviště ano x ne), a proto doporučuji konzultovat tuto otázku s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Spartak má v plánu postupně po zimě zprovozňovat venkovní sportoviště a poté je zpřístupňovat. Hala je zatím pro veřejnost uzavřena. Už jsou zprovozněny všechny 4 tenisové kurty – mohou se hrát dvouhry i čtyřhry. Postupně zprovozňují nohejbalové a volejbalové kurty. Až budou hotovy – snad koncem příštího týdne – bude se na nich moct sportovat (tréninky + neregistrovaní). Jsou možné také i tréninky fotbalu, atletiky a frisbee na venkovních sportovištích s odstupem při trénování 2 m. Někde si myslí, že i s rouškou.

Podmínky: max.10 lidí + nesmí se využívat WC,sprchy,ani šatny uvnitř budov (tribuna, hala, volejbal.kabiny).

Na každém fotbalovém hřišti může být max.10 sportovců a je jedno, z jakého oddílu (atletika, fotbal, frisbee). V každém volejbalovém nebo nohejbalovém areálu může být také max. 10 sportovců. Takže obsazen může být např. ve volejbal.areálu 1 kurt 10 sportovci, na ostatních kurtech nic. Pokud by hráli volejbalisté debla (2 na 2), tak mohou obsadit 2 kurty (po 4 lidech), takže celkem ve volejbal.areálu bude 8 lidí. Podobně tak u nohejbalu. Pokud budeme mít u všech 4 tenis. kurtů hráče pro dvouhru, tak mohou být použity všechny 4 kurty. Pokud by někde byla čtyřhra, už to musí být pokráceno na max.10 lidí na všech tenis.kurtech.*2

O aktuálním stavu a obsazení se informujte u pana Hanuše.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.