Otevřená škola v ZŠ Slatiňany

První prosincový den ZŠ Slatiňany připravila pro své kolegy učitele z regionu Vysočina tzv. Otevřenou školu. Slatiňanská škola je společně s jedenácti školami z lokality Vysočina propojena spoluprací v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu podporovaného nadací The Kellner Family Foundation. Naše společná práce je zaměřena především na rozvoj čtenářských a pisatelských dovedností a sebeřízení. Cílem tohoto velkého setkání pedagogů napříč školami bylo vzájemné učení se všech zúčastněných a předávání si inspirace mezi školami. Projektový tým (4 učitelé) naší školy se již v listopadu zúčastnil Otevřené školy ve Ždírci nad Doubravou a na jaře se těšíme se na další OŠ v regionu Vysočina.

Otevření školy znamenalo to, že si našich 45 hostů vybralo z nabídky vyučovací hodiny, které by je svým zaměřením mohly inspirovat. Otevřeli jsme dohromady 22 vyučovacích hodin, tzn. téměř každý učitel pozval do hodiny své kolegy. Ve všech vyučovacích hodinách byla jedna pozorovací linka – aby se každý žák učil naplno a s radostí. Naše škola otevřela hodiny podporující prožitkové a oborové čtenářství. Dále pak učení venku, badatelskou výuku, Matematiku Hejného, metody a formy práce podporující kritické myšlení a aktivní roli žáků. V odpoledních časech jsme nabídli
workshopy Matematika Hejného, Projektová a integrovaná výuka,
Badatelsky orientovaná výuka (Lesson Study), Učíme (se) venku
a lídrovské téma Jak jdeme ve Slatiňanech za vizí.

Chtěla bych jménem vedení školy ještě jednou poděkovat celému
týmu, který tuto OŠ připravoval, pedagogické konzultantce Janě
Stejskalové, našim kolegům z dobronínské školy a našim bývalým kolegyním Broně Rabasové a Hance Žežulové, které nám pomohly v roli facilitátorů při rozborech hodin a v neposlední řadě našim hostům, jejichž učící se kultura a zpětné vazby po hodině i po dílnách byly profesionální a pro nás velmi inspirující.

Na závěr připojujeme některé citace z evaluačních dotazníků: pozitivní klima školy; nápady na učení venku; zapojení všech žáků do činností;
facilitované refl exe a jejich konkrétní zaměření; naladění na stejnou
vlnu; zápal pro práci; motivace učitelů k tomu, aby se žáci učili s radostí; bezpečná atmosféra; zajímavá nabídka hodin a dílen; ochota všech zúčastněných ke sdílení; možnost volby na základě anotací; dostatek všech potřebných informací (materiály k lekcím, výkony žáků); pozorovací arch; lekce stavící na společném tématu projektu – na čtenářství; synergie všech – hostitelů i hostů; jednotná vize školy; častá setkávání a spolupráce; společné řešení problémů; využití padletu žáky k zaznamenávání zadaných úkolů v hodině dějepisu; bylo by fajn, kdybychom si uchovali “zaostření na žáky” a roli facilitátora do dalších otevřených škol; došlo mi, jak je báječné, když učitel pouze hodinu moderuje a žáky provází a ti se učí vzájemně od sebe…

Odkaz: Ozvěny 1/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.