Téma: Otevřené a přitažlivé město Slatiňany

Město získalo 3,9 mil. Kč na projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“. Projekt je na 2 roky od 1.4.2020 do 31.3.2022. Díky projektu by město mělo získat minimálně:

  • koncepční dokumenty
    • generel dopravy
    • generel parkování
  • záznamové zařízení
  • nové webové stránky města

Cílem projektu je posunout Slatiňany v dostupné, strategicky plánující, atraktivní město a naplnit tak koncepční záměry projektu ve třech oblastech.

Efektivně komunikující město využívající moderní komunikační nástroje

Nové webové stránky, záznamové zařízení, jednotný vizuální styl úřadu.

Strategicky plánující město, které koordinuje svoje aktivity

s důrazem na cestovní ruch pětiletý strategický plán rozvoje města, který bude obsahovat tyto oblasti: území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, životní prostředí a cestovní ruch.

Dostupné město se zpracovaným generelem dopravy a parkování

Výsledkem bude zpracování generelu dopravy, což je dopravní koncepce města Slatiňany. Dopravu by měla řešit uceleně a vyváženě. Neměla by zapomínat na chodce, cyklisty, veřejnou hromadnou dopravu a ani na individuální automobilovou dopravu. Koncepce by měla vést ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti dopravy a k řešení nedostatku parkovacích míst.

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.