Téma: Otevřené město

Otevřenost vedení města je nutné pro:

  • vytvoření pokud možno objektivního názoru občanů na věci, které se jich týkají,
    • aby mohli v demokracii co nejlépe rozhodovat a
    • aby nebyli manipulováni
  • slouží k transparentnosti rozhodování zastupitelů a tím omezuje možnost zneužití moci

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.