Otevření Domova sociálních služeb v klášteře

Domov sociálních služeb Slatiňany (DSS Slatiňany) byl založen v roce 1926.

Vznikl z iniciativy Školských sester sv. Františka, které vyhověly žádosti Zemského úřadu v Praze, aby přijaly do své péče rovněž děti mentálně postižené. Řádové sestry stavebně přizpůsobily budovu, která do té doby sloužila jen školským a výchovným účelům.

Řádové sestry absolvovaly speciální kurz pro výchovu dětí s mentálním postižením a odborný výcvik na dětském oddělení Nemocnice Pardubice. Domov byl zřízen Zemským úřadem, a to na podkladě smlouvy, kterou tento úřad vypracoval společně se Školskými sestrami.

Z ústavu v Opařanech bylo v tomto roce přijato prvních 50 dětí s mentálním postižením.

Odborný dohled nad nově založenou institucí vykonával MUDr. Karel Herfort z Prahy, který do zařízení pravidelně, jednou za měsíc, přijížděl. Zemský úřad si též vyhradil přímý dohled nad ošetřováním, léčbou i stravováním svěřených dětí, dosazoval a honoroval ústavního lékaře. Do zařízení byly přijímány nejdříve jen děti do 10 let věku, později i starší.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.