Otevřený dopis Radě proti kácení stromů v souvislosti se stavbou chodníku ve Švermově ulici

OTEVŘENÝ DOPIS RADĚ MĚSTA SLATIŇANY

Město Slatiňany
Radě města
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany

Ve Slatiňanech dne 28. 5. 2019

Nesouhlas s kácením stromů před bytovými domy č. p. 753-756, Švermova ulice

Vážení,

tímto vyjadřujeme náš zásadní nesouhlas se záměrem kácení stromů v úseku parkoviště před bytovými domy č. p. 753-756, Švermova ulice, Slatiňany, při plánované stavbě nového chodníku na západní straně ulice.

Uznáváme potřebu zajistit bezpečnost chodců v části od motorestu Bonet k ulici Družstevní. V dotčeném místě ale existuje možnost využít stávající chodník podél bytovek 753-756, a proto zde považujeme nahrazení vzrostlých stromů chodníkem se zdí za nesmyslné a zbytečné.

stromy ve Švermově ohrožené kácením kvůli chodníku

Každý strom ve městě je pro svoji nenahraditelnou estetickou a ekologickou funkci mimořádně cenný, zvláště v dnešní době sucha, kdy se nově vysazené stromy špatně ujímají. V případě jejich vykácení nebude možné před č. p. 753-754 provést náhradní výsadbu. Tyto argumenty by měly převážit nad požadavkem, aby nový chodník probíhal v celém úseku rovně v jedné linii. Odchylka by činila jen několik metrů a nejednalo by se o žádnou zacházku.

Chceme Vás zároveň informovat, že proti pokácení stromů probíhá petiční akce. Podpisové archy, na nichž se dodnes nasbíralo přes 150 podpisů, předáme městskému úřadu v nejbližší době. Žádáme Vás o přehodnocení záměru a zpracování alternativního projektu, kde alej zůstane zachována.

Děkujeme.
Slavomír Kutílek, Švermova 754, Slatiňany
Ing. Olga Kopecká, Švermova 753, Slatiňany
Mgr. Ivo Mandys, Švermova 754, Slatiňany

2 komentáře u „Otevřený dopis Radě proti kácení stromů v souvislosti se stavbou chodníku ve Švermově ulici“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.