Návrh: Najmout externí firmu na organizaci odpadového hospodářství

Outsourcovat firmu na odpadové hospodářství. Jisté omezení v optimalizaci odpadu může být kapacita zaměstnance úřadu, který má odpady v kompetenci, protože má i jiné povinnosti. Že už nemá kapacitu tvořit nějaké kampaně či připravovat smlouvy nebo vůbec nějak průběžně optimalizovat ten systém, tedy sledovat, která opatření plní svůj účel a která ne – třeba analyzovat čas od času složení odpadu, aby se vědělo, jestli je ještě vůbec co třídit. Anebo i jednorázově připravit třeba i nějaký spravedlivější = složitější model plateb do počítače.

A tak se obávám, že právě kvůli této chybějící kapacitě nebude velká chuť provádět i taková opatření, která mohou mít vliv na produkci odpadů i v řádu 10x %, protože je prostě nebude mít kdo provádět.

Některé tyto dílčí činnosti, pokud se pro ně město rozhodne je vyzkoušet, by mohla outsourcovat nějaká firma, zabývající se tímto, protože předpokládám, že:

  1. mají zkušenosti odjinud
  2. lze u nich „koupit“ jen některé služby za zlomek ceny pracovního místa na úřadě (1 úředník stojí – hádám – kolem 50tis. měsíčně – takže když se jim bude platit třeba 3tis měsíčně, tak je to zlomek jak ceny dalšího případného pracovníka, tak těch 3mil. ročně, co budou stát odpady).
  3. budou muset obhájit svou užitečnost, a tak budou snažit, aby produkovali nějakou přidanou hodnotu
  4. pokud se ukáží jako neproduktivní, lze s nimi mnohem snáze ukončit spolupráci, než u zaměstnance

U nás v práci outsourcujeme už mnoho let dopravce a vyhovuje to jim i nám – oni mají svobodu a my nejsme limitování jejich omezeními. A i když jednotkovou cenu mají vyšší, v celku platíme méně, protože platíme jen tu kapacitu, kterou potřebujeme.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.