Téma: Ovoce a zelenina do škol

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny v souladu s dokumentem Komise EU 2017/40 .*2

Předmětem projektu je  čerstvé ovoce a zelenina, balené čerstvé ovoce a zelenina nebo porcované čerstvé ovoce a zelenina, balené ovocné protlaky a směsi ovocno-zeleninových protlaků s obsahem ovocné složky minimálně 50 % a balené ovocné a zeleninové šťávy, které jsou uvedeny v nařízení EU č. 1308/2013, pokud neobsahují konzervant. Dodávka ovoce je obvykle každý týden, minimálně 2x měsíčně.

Finanční podporu z dotace dostává dodavatel, který musí být schválen Státním zemědělským intervenčním fondem (dále též jen SZIF). Pro naši školu to je BOVYS, s.r.o. Hlinsko, který je jedním z přibližně 30 schválených dodavatelů v ČR (2020). Škola dostává ovoce bezplatně, na projektu se nijak finančně nepodílí. Množství ovoce je odvozené od počtu žáků. Škola by měla mít po dobu projektu umístěnou u hlavního vchodu informační tabuli o projektu velikosti A3, aby rodiče a hosté mohli být informováni. Roční náklady na projekt jsou kolem 60 tis Kč. *1

Podle ředitele Ivo Mandyse jsou dodané produkty velmi slušné kvality. Cílem určitě není pokrýt týdenní spotřebu žáků, ale motivovat je ke konzumaci ovoce a zeleniny. Ovoce škola dostává rozdělené do přepravek po třídách, práci s tím mají jen školníci, kteří vydávají přepravky třídní službě.  V rámci doprovodného programu je i ochutnávka méně známých druhů ovoce a zeleniny.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.