Ozvěny 4/2009: Staré náměstí v proměně času

staré náměstí na katastrální z roku 1839 (zdroj: Ozvěny 4/2009)

Historické jádro vsi, dnes města, se nalézalo v lokalitě tohoto náměstí a tvořilo soubor nepravidelně rozmístěných solitérních venkovských usedlostí. Podle nízkých čísel popisných můžeme je též nazvat podzámčím, jehož osídlené území patřilo založením k nejstarším v katastru, položené pouze na opačném břehu Chrudimky.

Přibližujeme ho ve výřezu mapy stabilního katastru z r. 1839.

staré náměstí na koncem 20.století (zdroj: Ozvěny 4/2009)

V urbanistických studiích z druhé poloviny 20. Století se konstatovalo, že tato stará zástavba nepředstavovala v té době významné objekty z hlediska památkové péče. Přispíval k tomu evidentně jejich špatný technický stav daný stářím, v některých případech i havarijní. Proto se od 70. let v souladu s územním plánem začaly postupně vykupovat zastavěné parcely včetně zahrádek k nim patřící, aby se mohlo přikročit k demolicím a sanaci prostoru pro parkovou úpravu a rozšíření veřejné zeleně, pouze však přechodně.

staré náměstí v první polovině 20.století – čp.2 (zdroj: Ozvěny 4/2009)

Pro ilustraci uvádíme příklad jedné z chalup čp.2 (viz. dvojobrázek č.3). Její vlastník (A. Dostál) po ovdovění v roce 1968 dožil v Domové důchodců v Heřmanové Městci v němž také zemřel (14.3.1976), čímž byl převod do majetku města usnadněn.

Traduje se, že zmíněná nemovitost si kdysi vyměnila čp. se zámkem. V této souvislosti je třeba říci, že první číslování domů sloužících k obytným účelům se uskutečnilo v obci již za panování Marie Terezie (1740 – 80) v roce 1771 a podchytilo 50 stavení. Josefinský katastr z r. 1785 má v soupisu zařazen zámek čp. 1 (celkem bylo 57 čp).

Dostálova chaloupka z dřevěným štítem v průčelí domu (lomenicí) byla zbourána v r. 1974, avšak nebyla to v pořadí první demolice, tím byl domek čp. 3 majitele F. Škvrni, odstraněný před téměř 90 lety a situovaný v témže prostoru vedle čp. 5 rodiny Buřilových.

staré náměstí v první polovině 20.století

Odstraněním obydlí pana Dostála vzniklo volné prostranství zachycené na fotografii ještě s dalšími nemovitostmi (viz. obr. č. 4), které čekal stejný osud. Zcela vlevo je domek čp.4, odstraněný v r. 1985, patřící naposledy manželům Hůrkovým, vpravo vidíme stříšku dosud stojícího chátrajícího stavení, patřícího původně pí Regálové (zemřela 20.12. 1994 v Domově důchodců v Heřmanově Městci), pak městu a nyní je opět v soukromých rukou chalupáře.

Staré náměstí – novostavba bytovek – foto: ozvěny 2009/4

Výstavba dvou třicetibytovek na Starém náměstí se realizovala ve dvou etapách. Na obr. č.5 je část druhé bytovky z roku 2002 – 3 s čp. 835, nacházející se právě na pozemku bývalé chatrče pana Dostála. Po více než dvacetileté přestávce se město prozřetelně rozhodlo k nové bytové výstavbě pro četné zájemce o bydlení.

Architektura moderních bytovek změnila urbanistický ráz náměstí. Nabídla zájemcům mnohem vyšší komfort bydlení než měli jejich předchůdci, přebývající v nedůstojných podmínkách individuální zástavby z předminulého století. I když název náměstí nebyl inovován, připomíná žijícím pamětníkům zaniklou starou část města, eventuálně návse.

Ing. Milan Vorel

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.