Téma: Ozvěny Slatiňan

Měsíčník slatiňanské radnice vycházející od roku 19531 neoficiálně bez registrace a od roku 1971 oficiálně s povolením ONV. V kronice města jsou výtisky od roku 1982. Momentálně vychází v nákladu kolem 1500 výtisků k poslednímu dni předchozího měsíce.

Lze získat:

  • na přelomu měsíce do všech schránek na území města
  • na webových stránkách města
  • přihlášeným chodí z města e-mailem

Příspěvky do Ozvěn zasílejte na ozvenyslatinanycz2.

Roční rozpočtovaná částka na Ozvěny je kolem 350 tis. Kč3 t.j. 350tis Kč/1,50tis domácností4/12 měsíců = 19 Kč/domácnost + mzdové náklady pracovníků města, kteří se podílejí na přípravě podkladů. Tiskne něco navíc (1 650 výtisků): 50 ks – rozeslání do knihoven (povinné) a sousedním městům 1 590 ks – roznos do domácností (na jedné adrese mohou bydlet i dvě domácnosti, proto ten rozdíl) 10 ks – zbývá na MěÚ – 1 ks se váže do knihy, zbytek rezerva (někomu se ztratí, požaduje starší výtisk apod.).5

  1. Ozvěny 1/2021 – Milan Vorel: MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OZVĚNY SLATIŇAN MÁ LETOS JIŽ 66 LETOU TRADICI[]
  2. Změna e-mailu pro zasílání příspěvků do Ozvěn – slatinak.cz[]
  3. rozpočet 2024[]
  4. statistické údaje o městě[]
  5. email e-mail Dne 3.11.2020 v 10:10 od tajemník Josef Prokš.[]

Téma

Návrh

Událost

Odkaz: www.slatinany.cz/ozveny.php

Odkaz: příspěvky na webu v rubrice Ozvěny

Odkaz: infocentrum.slatinany.cz/

Odkaz: historické ozvěny z let 2002-2009

Odkaz: hlidacstatu.cz: Databáze periodického tisku – Ozvěny

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.