Téma: Ozvěny Slatiňan

Měsíčník slatiňanské radnice vycházející od roku 19531 neoficiálně bez registrace a od roku 1971 oficiálně s povolením ONV. V kronice města jsou výtisky od roku 1982. Momentálně vychází v nákladu kolem 1500 výtisků k poslednímu dni předchozího měsíce.

Lze získat:

  • na přelomu měsíce do všech schránek na území města
  • na webových stránkách města
  • přihlášeným chodí z města e-mailem

Příspěvky do Ozvěn zasílejte na členku redakční rady paní Kolouchovou z matriky2.

Rozpočtovaná částka na Ozvěny je kolem 290 tis. Kč t.j. "290tis Kč/1,50tis #footnote_2_3169 identifier_2_3169 footnote-link footnote-identifier-link title="statistické údaje o městě">3/12 měsíců = "16 Kč/domácnost + mzdové náklady pracovníků města, kteří se podílejí na přípravě podkladů. Skutečné náklady na jeden výtisk jsou poloviční": náklad na lidskou práci při přípravě – 2 100,-Kč; vytištění – 9 559,-Kč; distribuce – 1 760,-Kč; celkem - 13 419,-Kč; 13 419 : 1 650 (počet výtisků) = 8.13,-Kč = náklady na jeden výtisk; Proč se tiskne 1 650 výtisků: 50 ks – rozeslání do knihoven (povinné) a sousedním městům 1 590 ks – roznos do domácností (na jedné adrese mohou bydlet i dvě domácnosti, proto ten rozdíl) 10 ks – zbývá na MěÚ – 1 ks se váže do knihy, zbytek rezerva (někomu se ztratí, požaduje starší výtisk #footnote_3_3169 identifier_3_3169 footnote-link footnote-identifier-link title="email e-mail Dne 3.11.2020 v 10:10 od tajemník Josef Prokš.">4"

  1. Ozvěny 1/2021 – Milan Vorel: MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OZVĚNY SLATIŇAN MÁ LETOS JIŽ 66 LETOU TRADICI[]
  2. telefony[]
  3. statistické údaje o městě[]
  4. email e-mail Dne 3.11.2020 v 10:10 od tajemník Josef Prokš.[]

Téma

Návrh

Událost

Odkaz: www.slatinany.cz/ozveny.php

Odkaz: příspěvky na webu v rubrice Ozvěny

Odkaz: infocentrum.slatinany.cz/

Odkaz: historické ozvěny z let 2002-2009

Odkaz: hlidacstatu.cz: Databáze periodického tisku – Ozvěny

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.