Téma: Ozvěny Slatiňan

Měsíčník slatiňanské radnice vycházející od roku 1964 neoficiálně bez registrace a od roku 1971 oficiálně s povolením ONV. V kronice města jsou výtisky od roku 1982. Momentálně vychází v nákladu kolem 1500 výtisků k poslednímu dni předchozího měsíce.

Lze získat:

  • na přelomu měsíce do všech schránek na území města
  • na webových stránkách města
  • přihlášeným chodí z města e-mailem

Příspěvky do Ozvěn zasílejte na členku redakční rady paní Kolouchovou z matriky.

Rozpočtovaná částka na Ozvěny je kolem 290 tis. Kč t.j. 290tis Kč/1,50tis domácností*3/12 měsíců = 16 Kč/domácnost + mzdové náklady pracovníků města, kteří se podílejí na přípravě podkladů. Skutečné náklady na jeden výtisk jsou poloviční: náklad na lidskou práci při přípravě – 2 100,-Kč; vytištění – 9 559,-Kč; distribuce – 1 760,-Kč; celkem - 13 419,-Kč; 13 419 : 1 650 (počet výtisků) = 8.13,-Kč = náklady na jeden výtisk; Proč se tiskne 1 650 výtisků: 50 ks – rozeslání do knihoven (povinné) a sousedním městům 1 590 ks – roznos do domácností (na jedné adrese mohou bydlet i dvě domácnosti, proto ten rozdíl) 10 ks – zbývá na MěÚ – 1 ks se váže do knihy, zbytek rezerva (někomu se ztratí, požaduje starší výtisk apod.).*2

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.