Památná lípa na škrovádské návsi prohlášena za památný strom

Z iniciativy Okrašlovacícho spolku Škrovád Městský úřad Chrudim prohlásil dne 16/3/2020 rozhodnutím č.l. CR 016248/2020 OŽP/MP lípu na škrovádské návsi vedle zahrady u hospody u Půhoných za Památný strom.

Tím je chráněn včetně svého okolí v okruhu 5m od obvodu koruny. Všechny zásahy do tohoto prostoru musí být předem konzultováno s Odborem životního prostředí MÚ Chrudim.

Pokračování textu Památná lípa na škrovádské návsi prohlášena za památný strom