Pan Málek s panem Lipenským předkládají alternativní návrh zabezpečení přechodu

Alternativní řešení bylo předloženo projektantem panem Lipenským ze společnosti Prodin a.s.

Toto řešení bylo však s klíčovými dotčenými orgány (krajská Policie a odbor dopravy Pardubického kraje) projednáno pouze ústně, tedy nikoliv prokazatelně (nabyla vydána písemná závazná stanoviska).

Celá věc byla pozastavena v souvislosti s úmrtím pana Málka.

Pan Lipenský dále vedení města neinformoval, v jaké fázi se jeho úprava projektu nachází. Radní paní Marie Málková informovala, že se pan Lipenský nechce dále v projektu přechodu před potravinami Málek angažovat.

Na původní verzi stavebních úprav předmětného přechodu je vydáno stavební povolení.

Policie ČR – dopravní inspektorát Chrudim a Krajská úřad Pardubického kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství stále požadují stavební úpravy vedoucí k větší bezpečnosti přechodu provést.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.