papír suchý a čistý – do sběrného dvora

V Recyklingu ve Slatiňanech lze likvidovat papír:

Noviny, časopisy, letáky – výkup

nevadí

  • kovové spony
  • tvrdý papír (např. čtvrtky, krabičky od léků)
  • průhledná okénka obálek
  • laminovaný papír

Vadí

odstraňte a spalte nebo vhoďte do směsného odpadu

  • tvrdé obaly vázaných knih
  • mastný a znečištěný papír
  • za to dostanete jen 0,7Kč/kg 1

Karton – výkup

Myslí se tím papírová lepenka používaná např. na velké krabice, na obaly nábytku apod.

  • za to se aktuálně doplácí 1Kč/kg 1

Smíšený papír

podobně jako do kontejneru, tedy recyklovatelný neznečištěný

  • za to se aktuálně doplácí 2Kč/kg 1

Znečištěný papír

Likvidují jako směsný odpad.

  1. 2/2024 Slatiňany | Recycling – kovové odpady[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.