Návrh: parkoviště u Spartaku na Škrovádském nábřeží

řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny

Záměr města spočívá ve vybudování parkoviště před stadionem Spartaku pro 32 stání osobních automobilů a dále pak stání pro autobus. Parkovací plochy byly navrženy po obou stranách Smetanova nábřeží. Parkovací stání jsou navržena jako podélná, kolmá i šikmá a jsou navržena z betonové dlažby barvy červené, lemování bude pomocí betonových obrub dvou typů barvy přírodní a podélné stání u řeky Chrudimky je navrženo ze zatravňovacích tvárnic. *1

parkoviště před Spartakem – situace 2019/9

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.