Téma: Parlamentní volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – České republiky.

Konají se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. a to každé čtyři roky[1] podle zásad poměrného zastoupení.[2] Volí se 200 poslanců.[1] Kandidovat může ten, kdo je starší 21 let.[3] Volby vyhlašuje prezident republiky[4] (zákon stanoví, že tak učiní nejpozději 90 dnů před konáním těchto voleb)[5].1

Volebními obvody jsou kraje, voliči hlasují pro kandidáty na krajských kandidátních listinách s možností využití 4 preferenčních hlasů.[6]

Volební okrsky podle volebních místností2:

  1. Městský úřad
  2. Společenský dům
  3. ZUŠ
  4. Škrovád
  5. Trpišov
  6. Kunčí
  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Wikipedie (wikipedia.org)[]
  2. úřední deska MÚ[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.