Téma: Participativní rozpočet s účastí občanů

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse a rozhodování a typ participativní demokracie, ve kterém se jednotlivci rozhodují, jak přidělit část obecního nebo veřejného rozpočtu.

Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a některé z nich upřednostňovat, a dává jim možnost rozhodovat o tom, jak jsou peníze vynakládány. Když je participativní rozpočtování bráno vážně a je založeno na vzájemné důvěře, mohou z něho mít prospěch jak místní samospráva, tak občané. V některých případech participativní rozpočtování dokonce zvýšilo ochotu lidí platit daně.1

Participativní rozpočtování obecně zahrnuje několik základních kroků:

  1. Členové společenství stanoví priority u výdajů a zvolí delegáty zabývající se rozpočtem,
  2. delegáti s pomocí odborníků vypracují konkrétní návrhy výdajů,
  3. členové komunity hlasují pro návrhy výdajů, a
  4. město nebo orgán realizuje nejlepší návrhy.1

V Chrudimi ho používají od roku 2020 pro 1 – 2% rozpočtových výdajů.2

  1. Participativní rozpočtování – Wikipedie (wikipedia.org)[][]
  2. Participativní rozpočtování v Chrudimi – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.