Pavel Svoboda: Přínosy a slabiny fungování EU

autor: bývalý europoslanec za KDU-ČSL Pavel Svoboda

O potřebě reformovat Evropskou unii (EU) mluvíme vlastně kontinuálně. Proto je užitečné udělat si přehled hlavních výhod a nedostatků unijního projektu.

Výtah z asi 4 stránkového článku z čtvrtletníku Universum ČKA č. 2/2021, který je celý v PDF zde.

Přínosy

 1. Mír v Evropě
 2. snadnější nadnárodní spolupráce
 3. volný vnitřní trh
 4. finanční pomoc slabším od silnějších (dotace)

Slabiny

Slabiny reality, v níž EU funguje

 1. Samozřejmost. Díky 75 letům míru, který vedl k blahobytu, považuje velká část občanů EU mír i blahobyt za samozřejmé a nespojuje si je s fungováním EU a jejího vnitřního trhu a se sdílením zájmů a hodnot. To komplikuje legitimitu Unie zejména v očích nepoučených kritiků.
 2. Egoismus národních států.
 3. Nutnost kompromisu je jen zdánlivá slabina: jde o jev, který známe z každé rodiny či společenství
 4. Militantní a zideologizovaný sekularismus a liberalismus. Ten neuznávám pomoc slabším, spolupráci a dobré vztahy, pokud nevedou v danou chvíli k přímému vlastnímu zisku.
 5. Nepochopení Západ—Východ. Zejména v zahraničně-politické agendě nejsou tzv. staré členské státy s to přijmout zkušenosti středoevropských a východoevropských států s totalitou a s ruským imperialismem. Na druhou stranu východoevropské státy postrádají „koloniální“ zkušenost většiny západních zemí a z ní vyplývající etnicky a nábožensky pestrou společnost, z čehož plynula řada neporozumění kolem migrační krize roku 2015.

Vlastní nedostatky fungování Unie

 1. Špatná komunikace o EU. Absence společné komunikační politiky. Každá z institucí EU (Rada, Komise, EP a řada agentur a úřadů) provozuje vlastní komunikaci k veřejnosti. Proto může dobře fungovat shora popsané znárodňování unijních úspěchů a bruselizace domácích selhání.
 2. Demokraticky deficit. K nepoučeným diskusím patří např. diskuse o nikým nevolené Komisi, k těm poučeným např. diskuse o absenci práva legislativní iniciativy pro EP: přímo volení zástupci občanů v EP nemohou legislativu ani navrhovat, natož samostatně přijímat. Eurokritikové proto sice správně upozorňují, že EU není stát, ale jedním dechem paradoxně kritizují Unii za to, že EU plně nesplňuje požadavky kladené na demokratický stát.
 3. Neochota stát se geopolitickou velmocí. EU je ekonomický obr, ale geopolitický trpaslík. K tomu, aby se z EU stal i významný geopolitický hráč, chybí především vůle členských států sjednotit se v oblasti zahraniční politiky.

Nenaplněné výzvy

Existují výzvy – např. bezpečnost, migrace, klimatické změny, nárůst moci nadnárodních korporací, jejichž řešení evropský občan přirozeně očekává od mezinárodní organizace kontinentálního rozměru – od EU. Těmto výzvám ale neodpovídají ani pravomoci EU, ani přidělené rozpočtové prostředky, ani institucionální uspořádání.

Odkaz: Universum ČKA 2/2021

Odkaz: chlapi.cz/knihovna!cetba!25,443

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.