PD k parkovišti před Spartakem projednána s výborem Spartaku

řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny

25.4. proběhla neveřejná schůzka s výborem Spartaku, kde se projednávala PD k zmíněnému parkovišti, připomínky Spartaku do PD byly dodatečně zapracovány.

Podle předsedy Spartaku Jaromíra Hanuše se minimálně třikrát na podzim s p. místostarostou sešel celý hlavní výbor Spartaku a prakticky všechny připomínky a požadavky Spartaku byly do projektu po oboustranně vstřícném jednání zapracovány včetně přepracování a úpravy původního projektu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.