Téma: Pečovatelská služba Města Slatiňany

Služby poskytuje Osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a nemá nikoho, kdo by ji pomohl. Poskytuje dovážku obědů, nákup, osobní hygienu, vyprání a vyžehlení prádla, úklid domácnosti, doprovod k lékaři a další činnosti definované vyhláškou č.505/2006 Sb.

Adresa: Farská 765, Slatiňany 538 21

Kontakty: 469682555 721101332 dpsslatinanycz

Službu zajišťují 4 zaměstnanci – 1 sociální pracovnice (vedoucí) a 3 pracovnice v sociálních službách ( pečovatelky).

Zájemce o poskytování pečovatelské služby musí osobně, písemně nebo telefonicky kontaktovat Pečovatelskou službu města Slatiňany, popřípadě Odbor sociálních věcí MěÚ Slatiňany. Především to musí být senior či zdravotně hendikepovaný obyvatel, který prošel procesem od podání žádosti, přes sociální šetření, sepsání smlouvy až po individuální naplánování služby. Důležitou podmínkou je i nepříznivá sociální situace. To je situace, kdy člověk potřebuje z důvodu oslabení či ztráty schopnosti pomoc druhé osoby. A tuto pomoc nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných běžně dostupných služeb. Pokud senior není v nepříznivé sociální situaci a jedná se o jednorázový odvoz k lékaři, doporučujeme využívat např. seniortaxi. Případně komerční poskytovatele této služby. 1

  1. Ozvěny: Mgr. Ilona Čápová Tušicová – 7/2021 Informace pro seniory[]

3 komentáře u „Téma: Pečovatelská služba Města Slatiňany“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.