Návrh: Pečovatelský dům s byty

Seniorů přibývá a trend je, že se o ně stále více stará stát a stále méně se starají zbytky jejich rodin.

Prognóza ČSÚ o vývoji počtu věkových skupin obyvatel z roku 2015

pečovatelská služba o seniory ve Slatiňanech funguje dobře, klienti jsou spokojeni; ale stávající dům s Pečovatelskou službou má jednopokojové pokoje, dvoupokojové chybí.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.