Návrh: Personální audit na Městském úřadě

Personální audit úřadu nebo obce je formou kritické analýzy, která umožňuje ověřovat informace o daném úřadu nebo organizaci. Obecně je však nutné personální audit vnímat jako prostředek, kterým je obec či město ujišťováno auditorskou firmou o kvalitě, podmínkách nebo stavu činnosti zkoumané auditorem.

Potřeba personálního auditu často plyne z nejistoty nebo pochybnosti o kvalitě, podmínkách či stavu nějaké oblasti úřadu nebo obce, skutečnosti a z nemožnosti tuto nejistotu nebo pochybnost odstranit vlastními silami. Pro tyto účely je vhodná volba nezávislého personálního auditora, který realizuje personální audit úřadu nebo obce.*1

2 komentáře u „Návrh: Personální audit na Městském úřadě“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.