Pěší doprava je pro obec prospěšná

Průchody mohou pomoci odlehčení automobilové dopravy v obci, když se někdo rozhodne jít pěšky, když by jinak jel autem. Navíc nebude v cíli své cesty (např. před Málkem nebo před školou nebo před ústavem) vyžadovat další místo na parkování.

Pěší se snáze potkají se spoluobčany, než řidiči. A čím méně se potkáváme, tím více jsme jeden pro druhého jen anonymní člověk, tím spíše se vůči němu můžeme nechat demagogy rozeštvat a tím hůře dokážeme vzdorovat v nějakých krizích, válkách, totalitách apod. Že teď právě žijeme ve svobodě není samozřejmě záruka, že to tak bude za 10 let.

Člověk se lépe cítí v obci, kde potkává na ulici lidi, než „města duchů“, kde jezdí jen auta. Dokladem toho je např. jeden z argumentů proti obchvatu – odkaz na ne-život v centru Nasavrk.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.